Impressum

MY DALMACIA - DALMACIJA NEKRETNINE
M.Tita 88/1
51410 Opatija
Mob: 092/28 46 230
E-mail: info@mydalmacia.de

OSNOVNI PODACI
TVRTKA: My Dalmacia - Dalmacija nekretnine j.d.o.o.
Upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci.
MBS: 040437742
OIB: 98455056381
SJEDIŠTE: Maršala Tita 88/1, 51410 Opatija, Hrvatska
POSLOVNICA: Ulica Borisa Krnčevića 80, 23 234 Vir

ČLAN UPRAVE:
Predrag Di Lenardo Zamlić, direktor

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
Erste&Steiermarkische bank d.d.: IBAN: HR15 2402 0061 1011 0166 0
Agencija za nekretnine upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina

Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta:
Klasa: UP/I-330-01/23-01/37
Ur.br.: 517-08-01-01-01-23-2
Registarski broj upisa: 60/2023
Datum upisa: 03.03.2023.
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta: 24.02.2023.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 19/22, 59/23.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
MY DALMACIA - DALMACIJA NEKRETNINE j.d.o.o.
Maršala Tita 88/1
51410 Opatija
ili na:
e-poštu: info@mydalmacia.de

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate sljedeće podatke o potrošaču: ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.